close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יהדות העולם נעלמת?

מערכת שורשז כסליו, תשעא14/11/2010

נישואי התערובת, בין יהודים לאינם-יהודים, מביאה במהירות לכמעט-העלמות של קהילות שלמות בתפוצות. עוד מעט ומדינת ישראל תהפוך לריכוז היהודי הגדול בעולם.

יהדות
לראשונה מזה זמן רב, תועלה לדיון בכנסת סכנת ההתבוללות ונישואי-התערובת בקהילות היהודיות בתפוצות. את הדיון יזם היו"ר החדש של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות דני דנון (הליכוד), שטוען כי סכנת התבוללות יהודי התפוצות היא איום אסטרטגי על המשך קיומו של העם היהודי.

מנתוני מרכז המחקר והמידע בכנסת, עולה כי בחו"ל מכים נישואי התערובת גם אצל משפחות דתיות. לדברי המחקר ב-50 השנים האחרונות גדל מספר נישואי התערובת בתפוצות ב 200%. בארה"ב (שאוכלוסייתה היהודית היא כחמישה ורבע מיליונים) – 55% מכלל הנישואים של יהודים הם נישואי תערובת. באוסטרליה, בקנדה ובטורקיה שיעור נישואי התערובת נע בין 25% ל 35%. בחלק גדול מיהדות העולם, ובכלל זה בצרפת, בבריטניה וברוב אמריקה הלטינית, הוא בין 35 ל 45 אחוז, במקסיקו פחות מ 15%, במזרח אירופה, ובכלל זה בחלקים של חבר המדינות, יותר מ 65%, וברוסיה שיעור נישואי התערובת הוא 75% .

לדיון יגיעו מחר מחד רב העיר חולון ונציגי הרבנות הראשית ומאידך נציגי התנועה המסורתית והרפורמית. כמו-כן ישתתפו נציגי המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, תנועות נוער יהודיות, משרדי החינוך, הקליטה וההסברה, ההסתדרות הציונית, הקונגרס היהודי העולמי, הוועד היהודי-אמריקני, הקונגרס היהודי האמריקני ועוד.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה