close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הכשרה מקצועית לחרדים- סקירה

מערכת שורשטז אדר ב, תשעא22/03/2011

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מקדיש מאמצים רבים על מנת לשלב את האוכלוסיה החרדית בשוק העבודה. אנו עורכים סקירה קצרה על הפרוייקטים המיוחדים, על מטרתם ועל המאפיינים של כל פרוייקט.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מקדיש מאמצים רבים על מנת לשלב את האוכלוסיה החרדית בשוק העבודה. מטרת המשרד גם לקדם את האוכלוסייה החרדית עצמה מבחינה כלכלית, וגם כדי לחזק את התרומה של החרדים לכלכלה הישראלית.
 
באתר התמ"ת נמצא התייחסות לנושא הכשרה מקצועית לחרדים, שמטרתה להגיע למיצוי פוטנציאל התעסוקה וההשתכרות של אוכלוסיית החרדים, תוך שילובם בשוק העבודה.

הכשרה מקצועית לחרדים מיועדת למספר קבוצות יעד
- נוער ומבוגרים בגילאים ארבע עשרה עד שמונה עשרה. אלה יוכשרו במגוון מקצועות הנוער של האגף להכשרה מקצועית, בבתי ספר מיוחדים שיועדו לכך.
- גברים ונשים שלומדים לקראת קבלת תואר הנדסאי.
- גברים שמעוניינים לעסוק הן במקצועות כלליים והן במקצועות היהדות.
- תלמידי כוללים ואברכים שמבקשים להשתלב בשוק העבודה – במסגרת זו הוקם פרויקט בשיתוף עם הג'וינט, שנקרא "פרנסה בכבוד".
- נשים, בחלקן בוגרות סמינר – שהשתתפו בפרויקט בשיתוף הג'וינט "צופיה".

דוגמאות של קורסי הכשרה מקצועית
בנוסף להצהרה כללית זו ניתן למצוא באתר התמ"ת גם פרסום אודות הכשרה מקצועית באזורים ספציפיים בארץ, כמו למשל במחוז ירושלים. במסגרת המגמה של משרד התמ"ת לקיים קורסים של הכשרה מקצועית במקצועות שנחשבים למבוקשים במשק, התקיימה לראשונה בשנת 2009 הכשרה מקצועית לגברים חרדים במקצוע החשמל. הכשרה מקצועית זו כללה שני קורסים בנושא "חשמל מעשי".
הקורסים התקיימו במרכז להכשרה טכנולוגית בתל ארזה. בכל קורס למדו כחמישה עשר תלמידים אשר נחשפו לעולם תוכן חדש. בתום הקורס יכלו תלמידים אלה להשתלב בשוק העבודה בתחום החשמל, או להתקדם ולהמשיך בלימודי "חשמל מוסמך".
בנוסף לשני קורסים אלה, מדגיש גדעון זקן (הממונה האזורי להכשרה מקצועית של מחוז ירושלים והדרום במשרד התמ"ת), שכדי ליישם את מדיניות המחוז ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה למגזרים ייחודיים, וביניהם גם גברים חרדים – קיים האגף להכשרה במחוז ירושלים במשרד התמ"ת קורסים נוספים רבים שמתאימים לאוכלוסיה זו.

כיצד הותאמו הקורסים לאוכלוסיה החרדית
גדעון זקן מציין שהאגף בוחן באופן מדוקדק את המקצועות הנדרשים במשק, לפני שהם מתאימים את ההכשרה המקצועית לאוכלוסיה החרדית. זאת ועוד, האגף משתדל לבחור במוסדות לימוד שיאפשרו לתלמידים להמשיך באורח החיים השגרתי שלהם ולשמור על הצביון החרדי של חייהם, כמו: לימודים בין כתלי הישיבה, הפרדה בין גברים לבין נשים, שמירה על שעות התפילה. הקורסים מתקיימים ברובם מספר פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים.
האגף להכשרה מקצועית הכשיר גם חרדים מישובים סמוכים לירושלים כמו: בית שמש, מודיעין, ביתר עילית וכמובן מירושלים.

פרויקט "פרנסה בכבוד"
פרויקט "פרנסה בכבוד" שמקיים האגף בשיתוף עם הג'וינט, מדגיש גדעון זקן, הכשיר עד שנת 2009 כאלף אברכים במגוון קורסים ומקצועות כמו: תכנות מחשבים, יעוץ והשקעות ואפילו מדריכי שחיה. אגב, קורס "מדריכי שחיה" התקיים בשותפות עם חברת "בועות".

תחומי הכשרה מקצועית לחרדים בירושלים:
במחוז ירושלים נפתחו קורסים במגוון תחומים כמו: קורס "ניהול רשתות תקשורת", קורס "תכנות מתקדם בסביבת דוט-נט", "חשמלאי שירות מכשירים ביתיים", "ניהול מכירות" ועוד.

באדיבות המרכז להשתלמויות רופין – הכשרה מקצועית טכנולוגית
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה