close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

משכב זכור

הרב יניב חניא  ג אייר, תשפד  11/05/2024

.......................

שאלה:

לצערי בצעורתי היה לי בפנימייה עסק מיני עם חברים עשינו דברים חמורים אך לעולם לא הייתה חדירה . איך אוכל לכפר? כמו כן האם עברתי על איסור משכב זכור?

תשובה:

אם לא היתה חדירה, זה לא משכב זכור.

משכב זכור זה רק כאשר מחדירים את איבר המין לעכוז של השני. אם לא, זה חמור, אבל לא משכב זכור.

ולכן התשובה הזה היא "רגילה"- להתוודותלפני הקב"ה,לקבלעל עתצמךשלא לחזור על זה ולבקש מחילה.

תוכל גם לתת סכום מסויים לצדקה (אולי 101 ש"ח, המנין מיכאל), כדי לבקש יותר כפרה.

בהצלחה
תשובות נוספות בנושא-
בהמשך לשאלתי על השבועה שלא לקיים יחסים עם בעלי
במקרה כזה השבועה לא תופסת.
אשה מחוייבת לבעלה בנושא אישות, וזה נחשב מצווה, ואין שבועה על ביטול מ
שבועה לא לקיים יחסי אישות עם בעלי.
אני אצטרך עוד קצת פרטים-
קודם כל, מה בדיוק היה הלשון שאמרת? האם זה היה לשון נדר או שבועה?
פער בחשק
אני לא חושב שפערים בחשק הם סיבה הלכתית להוצאת זרע דרך איברים. זו לא בעיה של ממש מבחינה הלכתית. וזה ג
תאי זרע מתים
ישנה מחלוקת לגבי איסור הוצאת זרע, האם הוא דווקא כשהאדם ראוי לפרו ורבו (דעת ר"ת בתוספות) או שהוא&nbs
דיבור כשר בשעת תשמיש

זו שאלה חשובה, שעולה די הרבה פעמים מכל מיני כיוונים.

כפי שציינת, יש מספר מקורות בחז"ל על

ראיית מראות אסורות, זרע לבטלה ושאלות בנושא קיום יחסים
איסור זרע לבטלה חל על כולם, ללא קשר לגיל או למשהו אחר. אם כוונתך לרווק, אז כן, הוא חל גם על רווק.